KORÁBBI ELŐADÁSAINK

Előadástéma/Szándék

Mindenszentek közeledtével, a fókuszunk egyre inkább elhunyt szeretteink felé irányul. Ezt a belső folyamatot támogatandó döntöttünk az est témája mellett. 

Többek között olyan kérdésekre kerestük a választ, hogy milyen módokon reagálnak az élők szeretteik távozására; mi történik az elhunytak lelkével a halál beálltát követően; van-e, lehet-e kapcsolat a két tartomány között; milyen hatása van a síron túli ragaszkodásnak… 

Az előadást egy konkrét képpel kezdtük. A felosztott játéktérben az egyik oldal az élők, a másik az elhunytak tartományát volt hivatott megjeleníteni. A kezdőképben minden képviselő oda állt, ahová szerepe szerint tartozott. Ezt követően pedig a mindannyiunkat összekötő mezőre hangolódva hagytuk, hogy az eseményeket maga az Élet rendezze rajtunk keresztül.

Akik átadták magukat a szerepeknek:

Gyuszi, Írisz, Kata, Marietta, Zoli és Zoltán

Előadástéma/Szándék

A múlt nélküli ember címet viselő előadást egy ránézési lehetőségnek szántuk. Egy mozgóképnek, amely lehetővé teszi, hogy megláthassuk, hogyan is hatnak ránk azok a múltbeli történetek, melyeket sokszor önmagunk elől is elzárva hurcolunk magunkkal a lelkünk legmélyén; milyen az, amikor mindezzel szembe nézve, mindezt megélve, végre szabadon mehetünk tovább.

Az előadás során olyan kérdésekre kerestük a választ, mint hogy tudatában vagyunk-e annak, hogy milyen mértékben hordozzuk múltunkat? Elő lehet-e ásni azt, amit egyszer már mélyen eltemettünk? Milyen nehézségei, örömei lehetnek a múlttal való szembenézésnek? Hogyan hat ránk a felszabadulás egy-egy régi történet súlya alól? S vajon van-e olyan pillanat az emberi életben, amikor teljesen szabadon tudjuk megélni létezésünket a múlt befolyása nélkül?

Az előadást egy konkrét képpel kezdtük, melyben a főszereplő nem várt lehetőséget kapott arra, hogy múltjának elrejtett darabkáival újrakapcsolódhasson, s ezáltal mintegy külső szemlélőként – rálásson saját múltjának történeteire.. Az őt a színtéren megjelenő történetekben megtestesítő szereplő szimbolikus kiválasztását követően a mindannyiunkat összekötő mezőre hangolódva hagytuk, hogy a történeteket maga az Élet rendezze rajtunk keresztül.

Akik átadták magukat a szerepeknek:

Gyuszi, Írisz, Kata, Marietta, Szandi és Zoli

Előadástéma/Szándék

Az Élet(v)iszonyok címet viselő előadás egy olyan témát volt hivatott előtérbe állítani, amin talán eddig nem is gondolkodtunk, de mégis meghatározza mindennapi életünket.

Tudjuk, hogy ahány ember, annyiféle élethez való viszonyulás lehetséges, de talán vannak olyan tipizálható “torzult” viszonyulások, amelyekkel már mind találkoztunk, tapasztaltuk.

Ezen az estén néhány ilyen viszonyulás fókuszba állításával, többek között arra keressük a választ, hogy hogyan is alakulnak ki, milyen mozgatórugók, összefüggések állnak a kialakulásuk mögött a lélek szintjén; hogyan hatnak, hogyan befolyásolják az adott ember és környezetének életét; az egyes viszonyulások milyen kapcsolatban állnak, állhatnak egymással…

Persze a legfontosabb kérdés mégis talán az, hogy hogyan lehet meghaladni mindezeket, hogyan lehet úgy kapcsolódni, úgy viszonyulni az élethez, hogy azt valóban életnek nevezhessük. Vagyis hogyan lehet élni úgy igazán, a maga teljességében.

Bízunk benne, hogy mindenki, aki ellátogatott hozzánk ezen az estén, legalább egy lépéssel közelebb került saját élete teljességének megéléséhez, s persze, hogy mindeközben jól is érezte magát!

Akik átadták magukat a szerepeknek:

Anna, Gyuszi, Írisz, Marietta, Szandi, Zoli és Zoltán

Előadástéma/Szándék

A Teljesség felé Nőként/Férfiként c. előadás egy olyan témával foglalkozott, amely leginkább hatással van az életben betöltött szerepeinkre. Legtöbben természetesnek vesszük a nőről/férfiról alkotott képünket, anélkül, hogy megkérdőjeleznénk annak egyes aspektusait. Pedig ez a kép a legtöbb esetben sokkal inkább a neveltetésünkből, szociális és kulturális hátterünkből adódik, nem a női és férfi energiával való kapcsolódás tényleges megtapasztalásából.

Az előadás során olyan kérdésekre kerestük a választ, mint hogy mit jelent nőnek/férfinak lenni a koncepciókon túl? Mi tesz bennünket nővé/férfivá? Hogyan élhetjük meg és fogadhatjuk el nőiességünket/férfiasságunkat? Mi határozza meg viszonyulásunkat a saját nemünkhöz? Milyen a női/férfi energiához való kapcsolódás optimális formája, és milyen viszonyban van egymással ez a két esszenciális energia?

Reméljük, hogy mindenki, aki jelen volt ezen az estén, egy olyan élménnyel távozott, amely hozzásegíti egy teljesebb kapcsolódáshoz a saját vagy a másik nem energiájával.

Akik átadták magukat a szerepeknek:

Gyuszi, Írisz, Kata, Marietta, Tomi és Zoli

Előadástéma/Szándék

Ezen az estén a témánk az emberi élet egyik megkerülhetetlen kérdése volt, hogy hol is van a helyünk. Az előadás során több ezzel kapcsolatos kérdésre kerestük a választ. Van egyáltalán olyan, hogy „a helyünk”? Ha van, akkor milyen út vezet el odáig? Vajon észrevesszük-e, ha egyszer végre megtaláltuk? Milyen érzés, amikor tényleg a helyünkön vagyunk? El tudjuk-e fogadni olyannak amilyen, még akkor is, ha esetleg nem felel meg előzetes elképzeléseinknek, elvárásainknak? Hogyan tudjuk kibontakoztatni a benne rejlő lehetőségeket? Te a helyeden vagy?

Akik átadták magukat a szerepeknek:

Gyuszi, Írisz, Kata, Marietta és Zoli

Előadástéma/Szándék

A NememBenn c. előadás az életben betöltött szerepeinket járta körül a mindannyiunkban jelenlévő női és férfi energiák megnyilvánulásán keresztül.

Nőies vagy férfias? Nő vagy Férfi? Mindkettő vagy egyik sem? Mindannyiunkban működnek nőies és férfias minőségek, és e kettő együttes hatása határozza meg, hogy hogyan érezzük magunkat, hogyan nyilvánulunk meg a világban nemünk szűrőin keresztül.

Milyen az, amikor e két minőség egyensúlyban van? Hogyan érzi magát, honnan tudja egy nő vagy egy férfi, mikor van egyensúlyban? Hogyan nyilvánul meg kívül és belül e minőségek egyensúlya, vagy azok hiánya? Van egyáltalán általános válasz, vagy minden eset különböző?

Ezen kérdésekre kerestük a választ közösen.

Akik átadták magukat a szerepeknek:

Gyuszi, Írisz, Kata, Marietta, Tomi és Zoli

Előadástéma/Szándék

A humor és az ember c. előadás a humor életünkben betöltött szerepét járta körül a humor különböző aspektusainak megnyilvánulásain keresztül.

Az élet egy vicc? Humor nélkül lehet élni, de érdemes is? Milyen hatása van az életünkre? Tudunk úgy kapcsolódni, úgy viszonyulni az élethez, hogy meglássuk benne mindennek a mókás oldalát? Mi az, ami megnevettet? Hogyan segít a humor önmagunk megismerésében? Képesek vagyunk önmagunkon nevetni?

Ezen kérdésekre kerestük a választ közösen.

Akik átadták magukat a szerepeknek:

Gyuszi, Írisz, Kata, Marietta, Tomi és Zoli

Előadástéma/Szándék

A tükörképem világa c. előadás az észlelés és a valóság viszonyát kutatta.

Az előadás során olyan kérdésekre kerestük a választ, mint: Ki (mi) az, akit (amit) a tükörben látunk? Amit a világban látunk, az a valóság, vagy csak az érzéseink, gondolataink visszatükröződése? Ennek milyen hatása van az életünkre? Hogyan segíthet a tükör önmagunk megismerésében? Ha az a valóság, amit látunk, miért változik meg, amikor pusztán a viszonyulásunk változik? Ha az életünkben minden és mindenki tükörként működik, miként változtathatunk az életünkön?

Az este folyamán a nézőknek lehetőségük volt belenézni a CsendBenn tükörbe, és talán előadásunkon velünk együtt magukra ismerhettek.

Akik átadták magukat a szerepeknek: Ádám, Gyuszi, Írisz, Kata, Marietta, Tomi és Zoli.

Gitár: Csaba